KẾ HOẠCH THI, CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, TRÚNG TUYỂN NĂM 2022

Xem tại đây.

Comments are closed.