Kế hoạch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 các lớp cao học và Thông báo thay đổi hình thức thi và thời gian thi Học kỳ 1 các lớp cao học

1. Kế hoạch thi KTHP HK I các lớp cao học trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1, đợt 2 năm 2023 – Xem tại đây.

2. Thông báo thay đổi hình thức thi và thời gian thi KTHP HK1 các lớp cao học 2302LHOC, 2302LHOD, 2302LHOE – Xem tại đây.

Comments are closed.