Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần đợt 2 và Kỳ phụ đợt 1

1. Xem tại đây: Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần đợt 2 – học kỳ II năm học 2023-2024 các lớp Đại học hình thức đào tạo chính quy, khóa trúng tuyển năm 2018, 2019, 2020 (học thứ 7 và chủ nhật).

2. Xem tại đây: Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần kỳ phụ đợt 1 – học kỳ II năm học 2023-2024 các lớp Đại học hình thức đào tạo chính quy, khóa trúng tuyển năm 2018, 2019, 2020

Comments are closed.