Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024

Xem tại đây:

+ Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024 cho các lớp Đại học hình thức đào tạo chính quy khóa trúng tuyển năm 2020

+ Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024 cho học viên lớp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học, khóa trúng tuyển năm 2021

Comments are closed.