Khai giảng các Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Mã số 01/CV2023HCM và Mã số 02/CV2023HCM

Sáng ngày 20 tháng 9 ngày 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ khai giảng các Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương mở phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thế Tài ­­– Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Bà Biện Khánh Linh – Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Lê Thanh Loan ­­– Phòng Quản lý bồi dưỡng, các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Phân viện cùng với 191 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị tham gia Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương mở phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức chào cờ, Bà Lê Thanh Loan ­­– Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc mở các Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023. Đây là các lớp được phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh có mã số là 01/CV2023HCM và mã số 02/CV2023HCM với tổng số 191 học viên đủ điều kiện tham gia lớp học theo quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

 11

Bà Lê Thanh Loan công bố quyết định mở lớp

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng đề nghị các học viên tham gia học tập một cách tích cực để đạt được kết quả cao trong Khóa học. Sau khi hoàn thành chương trình này sẽ giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, đồng thời phát triển những kỹ năng hữu ích để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chương trình của Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương gồm 20 chuyên đề và 4 kỹ năng cũng góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây cũng là tiền đề để các học viên hoàn thiện những điều kiện cần và đủ cho việc them gia học tập nâng cao trình độ quản lý nhà nước tiếp theo.

22

 TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng phát biểu khai giảng lớp

Học viên Nguyễn Dương Quang Hiển thay mặt cho 191 học viên các Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 xin cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để các học viên được tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng có giá trị khoa học góp phần nâng cao năng lực công tác sau khi hoàn thành Khóa học.

 33             

Học viên Nguyễn Dương Quang Hiển thay mặt lớp phát biểu

 44

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Tin bài: Phòng Quản lý Khoa học & Thư viện

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM

Comments are closed.