Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Tham dự Lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy ­­– Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Bà Lê Thanh Loan ­­– Phòng Quản lý bồi dưỡng, các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Phân viện cùng với 178 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị tham gia Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương mở phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố.Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức chào cờ, Bà Lê Thanh Loan ­­– Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc mở Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 đồng thời Bà Lê Thanh Loan cũng đề nghị các học viên tham gia học tập một cách tích cực để đạt được kết quả cao trong Khóa học.

 11

 Bà Lê Thanh Loan công bố quyết định mở lớp

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy ­­– Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại lễ khai giảng và đề nghị các học viên tham gia học tập một cách tích cực để đạt được kết quả cao trong Khóa học. Sau khi hoàn thành chương trình này sẽ giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, đồng thời phát triển những kỹ năng hữu ích để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 22

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu khai giảng lớp

 33

 Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Tin bài: Phòng Quản lý Khoa học & Thư viện – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM

Comments are closed.