Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương mở phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thế Tài ­­– Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Bà Biện Khánh Linh – Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ Thành Phố Hồ Chí Minh, các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Phân viện cùng với 99 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị tham gia Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương mở phối hợp với Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức chào cờ, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc mở Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 đồng thời TS. Nguyễn Thế Tài cũng đề nghị các học viên tham gia học tập một cách tích cực để đạt được kết quả cao trong Khóa học.

Việc tham gia học tập theo Chương trình này cũng giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, đồng thời phát triển cho nhà lãnh đạo, quản lý các cấp những kỹ năng hữu ích để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chương trình của Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương cũng góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 11

 TS. Nguyễn Thế Tài công bố quyết định mở lớp

Học viên Phạm Thị Ánh Nguyệt thay mặt cho 99 học viên Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương mở phối hợp với Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh năm 2023 xin cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để các học viên được tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng có giá trị khoa học góp phần nâng cao năng lực công tác sau khi hoàn thành Khóa học.

22                       Học viên Phạm Thị Ánh Nguyệt thay mặt lớp phát biểu

33                                    Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Tin bài: Phòng Quản lý khoa học và Thư viện

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM

Comments are closed.