Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng ngày 24 tháng 9 ngày 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh năm 2023.

Tham dự Lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy ­­– Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, Bà Đồng Thị Doan ­­– Phòng Quản lý bồi dưỡng, các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Phân viện cùng với 56 học viên là cán bộ, công chức, quản lý của các cơ quan, đơn vị tham gia Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức chào cờ, Bà Đồng Thị Doan ­­– Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc mở Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023. Đây là lớp được phối hợp tổ chức với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh với 56 học viên đủ điều kiện tham gia lớp học theo quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

           11                   Bà Đồng Thị Doan công bố quyết định mở lớp

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy ­­– Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại lễ khai giảng và đề nghị các học viên tham gia học tập một cách tích cực để đạt được kết quả cao trong Khóa học. Sau khi hoàn thành chương trình này sẽ giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, đồng thời phát triển những kỹ năng hữu ích để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chương trình của Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương gồm 16 chuyên đề và 4 kỹ năng cũng góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây cũng là tiền đề để các học viên hoàn thiện những điều kiện cần và đủ cho việc học tập nâng cao trình độ tiếp theo.

 22

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu khai giảng lớp

                                    33

  Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Tin bài: Phòng Quản lý Khoa học & Thư viện – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM

Comments are closed.