Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương Khóa 8 năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh

Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương Khóa 8 năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ khai giảng có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Quyền Giám đốc Phân viện, ThS. Vũ Mạnh Hùng ­­– Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, các lãnh đạo đơn vị thuộc Phân viện cùng với 67 học viên là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị tham gia Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương Khóa 8 năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức chào cờ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, ThS. Vũ Mạnh Hùng ­­– Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc mở Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương Khóa 8 năm 2023.

 11

ThS. Vũ Mạnh Hùng công bố quyết định mở lớp

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương. Thông qua việc tham gia học tập theo Chương trình này giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, đồng thời phát triển cho nhà lãnh đạo, quản lý cấp huyện những kỹ năng hữu ích để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chương trình của Lớp bồi dưỡng cũng góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để Khóa học hoàn thành được mục tiêu nói trên, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao trong học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình và các vấn đề thực tiễn quản lý gắn với nhiệm vụ công tác, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt Khóa học.

 22PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phát biểu khai giảng

Học viên Phạm Anh Linh thay mặt cho 67 học viên Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương Khóa 8 năm 2023 cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để các học viên được tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng có giá trị khoa học góp phần nâng cao năng lực công tác sau khi hoàn thành Khóa học.

 33

Học viên Phạm Anh Linh thay mặt lớp phát biểu

44

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Tin bài: Phòng QLKH&TV – Phân viện Học viện HCQG tại TP.HCM

Comments are closed.