Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 11 – năm 2023

Sáng ngày 06/6/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 11 năm 2023.

Dự lễ khai giảng có PGS. TS Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện; TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng cùng 26 học viên đến từ các tỉnh Nam Bộ.

TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc mở lớp và các điều kiện của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 11 năm 2023

1TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố quyết định mở lớp

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, PGS. TS Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện nhấn mạnh mục tiêu và vai trò của khóa học trong công tác quản lý nhà nước đồng thời gửi lời chào mừng của Lãnh đạo Phân viện đến toàn thể học viên Khóa 11 năm 2023.

2PGS. TS Huỳnh Văn Thới phát biểu khai giảng

Học viên Nguyễn Thị Thanh Thảo thay mặt lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 11 năm 2023 cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh và tin tưởng sẽ hoàn thành khoá học với chất lượng cao nhất.

3

       Học viên Nguyễn Thị Thanh Thảo thay mặt lớp phát biểu

4

Toàn cảnh buổi khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 11 năm 2023

                                        Tin bài: Phòng QLKH&TV – Phân viện HVHCQG tại TP.HCM

Comments are closed.