KHAI TRƯƠNG BẢNG TIN ĐIỆN TỬ TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM

          Ngày 29/04/2016, tại Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức cắt băng khai trương bản tin điện tử của Học viện với sự tham dự của: PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia; Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng; Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phu trách Cơ sở TP.HCM; TS. Hà Quang Thanh – Thường trực Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh; cùng đoàn công tác của Bộ Nội vụ và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Cơ sở Học viện.

          Bảng tin điện tử góp phần tuyên truyền, phổ biến thông tin về các hoạt động  của Học viện  một cách trực quang, sinh động.

          Một vài hình ảnh Lễ khai trương:

1

2

3

Tin bài: Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện

Comments are closed.