3-Custom

Khai giảng lớp Chuyên viên Cao cấp khóa 6 năm 2014

KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KHÓA 6 NĂM 2014 Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện           Sáng ngày 09/9/ 2014, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. HCM đ...

Chào tất cả mọi người!

Chào mừng đến với HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Sites. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa bài này, và bắt đầu blog!