Khoa Nhà nước và Pháp luật, Phân viện Học viện Hành chính Quốc  gia  tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”

Chiều ngày 15/9/2023, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia  tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học“Hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”.

Tham dự tọa đàm có TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Thị Phương – Phòng Quản lý khoa học và Thư viện, TS. Lê Văn Quyến – Phó Trưởng Khoa  – Khoa Nhà nước và Pháp luật Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học và Thư viện và đông đảo cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của các khoa chuyên môn. Với 25 bài tham luận được in trong Kỷ yếu Tọa đàm, Ban tổ chức đã sắp xếp theo các nội dung phù hợp với chủ đề của Tọa đàm khoa học là Hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Việt Nam.

 11

TS. Lê Văn Quyến – Phó Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luậtChủ trì Tọa đàm phát biểu đề dẫn

Phát biểu tham luận tại Tọa đàm, ThS. GVC. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học và Thư viện cho rằng “Trong quản lý nhà nước, việc tổ chức đơn vị hành chính – lãnh thổ là việc làm thường xuyên và quan trọng để quản lý đất nước, tạo nền tảng cho việc tổ chức bộ máy hành chính, việc quản lý đặt trong mỗi đơn vị hành chính – lãnh thổ cũng như việc hoạch định chính sách để phát huy tiềm năng và thế mạnh của từng đơn vị hành chính – lãnh thổ”.

 22

ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng phòng, Phòng QLKH&TV phát biểu

Trong bài tham luận “Phân cấp trong lĩnh vực cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số kiến nghị hoàn thiện”, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đó”. Tham luận đề cập đến vấn đề phân cấp trong lĩnh vực cấp phép xây dựng giữa Ủy ban nhân dân Thành phố và các quận, huyện, thành phố trực thuộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

33

TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng trình bày tham luận

Cũng tại buổi tọa đàm, với nhiều nội dung phong phú đã nhận được sự trao đổi và chia sẻ tích cực từ phía giảng viên, nhà khoa học. TS. Trần Thị Vành Khuyên – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những vấn đề bất cập trong việc tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể công tác đổi mới hệ thống tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm. Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu còn theo đơn vị hành chính, chưa chú trọng quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, đặc điểm vùng, miền và nhu cầu thực tế. Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; quản trị nội bộ yếu kém, chất lượng, hiệu quả dịch vụ thấp. Chi tiêu ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn quá lớn, một số đơn vị thua lỗ, tiêu cực, lãng phí”.

44

TS. Nguyễn Thị Vành Khuyên – trình bày tham luận

Tham dự Tọa đàm còn có các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị Khu vực 2, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường đại học khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

55

TS. Nguyễn Đình Phúc, Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước và pháp luật Học viện chính trị Khu vực 2 phát biểu

 66

ThS.GVC. Lê Thị Thu Hiền, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật Học viện Chính trị Khu vực 2 phát biểu

Kết thúc buổi tọa đàm, ThS. Trần Anh Hùng – Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Nhà nước và Pháp luật, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn các nhà khoa học, đại biểu tham dự tọa đàm, đồng thời, đề xuất một số giải pháp hoàn  thiện pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong thời gian tới, buổi tọa đàm kết thúc thành công tốt đẹp.

 77

ThS. Trần Anh Hùng – Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu kết thúc tọa đàm

 88

Toàn cảnh buổi Tọa đàm khoa học.

 

Tin bài: Phòng Quản lý khoa học Thư viện

Comments are closed.