Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 23/2023

Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 23 năm 2023.

Tham dự Lễ bế giảng có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thế Tài ­­– Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng; ThS. Đồng Thị Doan – Phòng Quản lý bồi dưỡng, các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Phân viện cùng với 65 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị tham gia Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa 23 năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức chào cờ, ThS. Đồng Thị Doan – chuyên viên Phòng Quản lý bồi dưỡng trình bày báo cáo tổng kết Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 23 năm 2023, các học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ đã hoàn thành Khóa học là 65 học viên, trong đó có 05 học viên được khen thưởng và nhận giấy khen của Giám đốc Học viện.

11 ThS. Đồng Thị Doan trình bày báo cáo tổng kết Lớp học  

TS. Nguyễn Thế Tài ­­– Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc bế giảng Lớp học và khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 23 năm 2023 góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống hành chính nước ta.

 22

TS. Nguyễn Thế Tài công bố quyết định bế giảng Lớp học

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định để hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh của Học viện Hành chính Quốc gia trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cần triển khai có chất lượng nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong đó có Chương trình của Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 23 năm 2023 tại Phân viện. Thông qua việc tham gia học tập theo Chương trình này giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, đồng thời phát triển cho nhà lãnh đạo, quản lý các cấp những kỹ năng hữu ích để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

                              33   

 PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phát biểu tại Lễ bế giảng

Học viên Nguyễn Thành Đông thay mặt cho 65 học viên Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 23 năm 2023 cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để các học viên được tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng có giá trị khoa học góp phần nâng cao năng lực công tác sau khi hoàn thành Khóa học.

                    44Học viên Nguyễn Thành Đông thay mặt Lớp học phát biểu                               

 55

 Học viên xuất sắc được nhận giấy khen của Giám đốc Học viện

                      

Tin bài: Phòng Quản lý khoa học và Thư viện – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM

Comments are closed.