Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 6 năm 2023

Sáng ngày 17/8/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 6 năm 2023.

Tham dự Lễ bế giảng có PGS. TS. Huỳnh Văn Thới – Quyền Giám đốc Phân viện, TS. Nguyễn Thế Tài ­­– Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, các lãnh đơn vị trực thuộc Phân viện cùng với 43 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị tham gia Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa 6 năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức chào cờ, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng lên đọc báo cáo tổng kết Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 6 năm 2023, các học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ đã hoàn thành khóa học là 43 người trong đó có 07 học viên được khen thưởng và nhận giấy khen của Học viện.

 11

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy báo cáo tổng kết lớp

TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc bế giảng Lớp và khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 6 năm 2023.

11

TS. Nguyễn Thế Tài công bố quyết định bế giảng lớp

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS. TS. Huỳnh Văn Thới, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp. Thông qua việc tham gia học tập theo Chương trình này giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, đồng thời phát triển cho nhà lãnh đạo, quản lý các cấp những kỹ năng hữu ích để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chương trình của Lớp bồi dưỡng cũng góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 33

PGS. TS. Huỳnh Văn Thới phát biểu tại Lễ bế giảng

Học viên Lê Tuấn Anh thay mặt cho 43 học viên Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 6 năm 2023 cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để các học viên được tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng có giá trị khoa học góp phần nâng cao năng lực công tác sau khi hoàn thành Khóa học.

 44

Học viên Lê Tuấn Anh thay mặt lớp phát biểu

 55                                      

 Các học viên xuất sắc được nhận giấy khen

  66                    

 Toàn cảnh buổi Lễ bế giảng

                          Tin bài: Phòng QLKH&TV-Phân viện HVHCQG tại TP.HCM

Comments are closed.