Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 3 – năm 2023

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 3 – năm 2023

Sáng ngày 10/6/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 3 năm 2023.

Dự lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý bồi dưỡng; ThS Nguyễn Thị Minh Thúy Phó Trưởng phòng Quản lý bồi dưỡng cùng 36 học viên của khóa học.

Bà Lê Thanh Loan chuyên viên phòng Quản lý bồi dưỡng, quản lý lớp đọc báo cáo tổng kết khóa học của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 3 năm 2023.

1

                Cô Lê Thanh Loan  đọc báo cáo tổng kết khóa học

ThS Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc bế giảng lớp và các học viên đủ điều kiện hoàn thành khóa học của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 3 năm 2023.

2

     ThS Nguyễn Thị Minh Thúy công bố các quyết định bế giảng lớp

TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý bồi dưỡng phát biểu bế giảng, gửi lời chúc mừng của Lãnh đạo Phân viện đến toàn thể học viên Khóa 3 năm 2023 đã hoàn thành khóa học đồng thời trao chứng chỉ cho các học viên.

3

  1. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý bồi dưỡng phát biểu bế giảng lớp

Học viên Tống Thị Hằng thay mặt lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 3 năm 2023 cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để 36 học viên hoàn thành khóa học với chất lượng cao nhất.

4

Học viên Tống Thị Hằng thay mặt lớp phát biểu

5

Toàn cảnh buổi lễ bế giảng và trao chứng chỉ hoàn thành khóa học

 

                                         Tin bài: Phòng NCKH&TV-Phân viện HVHCQG tại TP.HCM

Comments are closed.