Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 23 năm 2023

Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa 23 năm 2023.

Tham dự Lễ khai giảng có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Quyền Giám đốc Phân viện, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Phân viện cùng với 66 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị tham gia Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa 23 năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức chào cờ, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc mở Lớp và các điều kiện học tập của Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa 23 năm 2023 đồng thời TS. Nguyễn Thế Tài cũng đề nghị các học viên sẽ tham gia học tập tích cực để đạt được kết quả cao trong Khóa học.

11 TS. Nguyễn Thế Tài đọc quyết định mở lớp

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp. Thông qua việc tham gia học tập theo Chương trình này giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, đồng thời phát triển cho nhà lãnh đạo, quản lý các cấp những kỹ năng hữu ích để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chương trình của Lớp bồi dưỡng cũng góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để Khóa học hoàn thành được mục tiêu nói trên, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao trong học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình và các vấn đề thực tiễn quản lý gắn với nhiệm vụ công tác, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt Khóa học.

 22

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phát biểu khai giảng

Học viên Nguyễn Thành Đông thay mặt cho 66 học viên Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa 23 năm 2023 cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để các học viên được tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng có giá trị khoa học góp phần nâng cao năng lực công tác sau khi hoàn thành Khóa học.

 33

Học viên Nguyễn Thành Đông thay mặt lớp phát biểu

    44                               

 55

 Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

                          Tin bài: Phòng QLKH&TV-Phân viện HVHCQG tại TP.HCM

Comments are closed.