Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 14 năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (trực tuyến)

Sáng ngày 17/6/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 14 năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc khu vực phía Nam theo loại hình bồi dưỡng từ xa (trực tuyến).

Tham dự lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng cùng 55 học viên lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 14 năm 2023.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Phân viện, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý ĐTBD, phát biểu khai giảng, chào mừng các học viên và nêu rõ mục tiêu của khóa học nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học viên trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường hiệu quả và năng lực thực thi công vụ. Đồng thời đề nghị học viên thực hiện nghiêm túc lịch học, kỷ luật lớp học, đặc biệt là việc tuân thủ các quy tắc ứng xử trên môi trường mạng. Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan đến quản lý lớp học hỗ trợ tối đa cơ sở vật chất và kỹ thuật để khóa học thành công tốt đẹp.

1

 ThS Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu khai giảng lớp

Học viên Huỳnh Thị Hiếu Nhu thay mặt cho 55 học viên lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 14 năm 2023 cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để 55 học viên được học tập theo hình thức trực tuyến và tin tưởng sẽ hoàn thành khoá học với chất lượng cao nhất.

2Học viên Huỳnh Thị Hiếu Nhu thay mặt lớp phát biểu

                    

 

                                         Tin bài: Phòng NCKH&TV-Phân viện HVHCQG tại TP.HCM

Comments are closed.