Ngày hội “Bánh chưng xanh – Chào xuân Giáp Thìn 2024” tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện các hoạt động nhằm chăm lo cho công đoàn viên, viên chức, người lao động nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024, được đồng ý của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Bộ phận tại Phân viện đã tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh – Chào xuân Giáp Thìn 2024” vào sáng ngày 28 tháng 01 năm 2024 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 00x

Tham gia ngày hội là các công đoàn viên, viên chức và toàn thể người lao động lại Phân viện. Đặc biệt, nhân dịp công tác tại Phân viện, TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước cũng tham gia Ngày hội cùng với công đoàn viên của Phân viện.

0x

TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước cùng gói bánh chưng

Các hoạt động chuẩn bị nguyên liệu và gói bánh đều do chính các công đoàn viên của Phân viện tự chuẩn bị và thực hiện theo tinh thần “cây nhà lá vườn” trong không khí vui tươi và đoàn kết.

Ngày hội “Bánh chưng xanh – Chào xuân Giáp Thìn 2024” là hoạt động rất có ý nghĩa, là một trong những hoạt động giúp ôn lại truyền thống Tết cổ truyền của Dân tộc. Qua Ngày hội đã óp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết và đầm ấm khi Tết đến cho tất cả viên chức và người lao động tại Phân viện sau những giờ làm việc căng thẳng.

Một số hình ảnh về Ngày hội

 2x

 1x

4x

exax

bx

cx

Chuẩn bị nguyên liệu

6x

dx

Công đoạn gói bánh

11x

10x

Thành phẩm đầu tiên và nấu bánh

          Tin bài: Phòng Quản lý khoa học và Thư viện Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Comments are closed.