Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Báo cáo chuyên đề “Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM” nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023

Chiều ngày 16 tháng 11 năm 2023, Khoa Quản lý Kinh tế – Xã hội phối hợp cùng Công đoàn Bộ phận  – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công buổi Báo cáo chuyên đề thực tiễn với chủ đề “Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM” nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023.

Tiếp theo chuỗi các hoạt động đã được Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt nhằm thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023, buổi Báo cáo chuyên đề với chủ đề nêu trên đã được tổ chức trang trọng, sinh động và đạt hiệu quả cao. Buổi báo cáo vinh dự có sự tham dự của Lãnh đạo Phân viện là PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Q. Giám đốc Phân viện, TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc và thu hút sự tham gia của đông đảo viên chức, giảng viên và người lao động Phân viện. Báo cáo viên trực tiếp trình bày là đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

11

Chủ đề Báo cáo chuyên đề nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2023

Đồng chí Phạm Phương Thảo đã chia sẻ về quá trình lịch sử, căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn của việc xây dựng Nghị quyết số 98/2023/QH15 về việc quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chủ yếu của Nghị quyết quy định về các cơ chế quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền Thành phố và thành phố Thủ Đức… Qua đó chúng ta nhận thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc tạo cơ chế để mở ra nhiều triển vọng nhằm thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh phát triển vượt trội và bền vững, góp phần đạt được những mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Những thông tin được chia sẻ trong buổi Báo cáo chuyên đề rất bổ ích, cung cấp thêm những thông tin lý luận, thực tiễn về hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế xã hội của nước ta nói chung và đối với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thông qua nghiên cứu Nghị quyết số 98/2023/QH15 về việc quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó giúp đội ngũ giảng viên, nhà khoa học tại Phân viện tham khảo vận dụng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh về buổi Báo cáo chuyên đề:

22

 3344

Tin bài: Phòng Quản lý Khoa học Thư viện – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. HCM

 

Comments are closed.