Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn công tác Ban Hợp tác quốc tế và Cơ quan Giáo dục Quốc tế Canada – CBIE

Sáng ngày 23 tháng 01 năm 2024, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn công tác Ban Hợp tác quốc tế và Cơ quan Giáo dục Quốc tế Canada – CBIE.

Tham dự buổi làm việc có TS. Trương Cộng Hòa – Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban lãnh đạo của Cơ quan Giáo dục Quốc tế Canada – CBIE do Bà Larissa Bezo, Chủ tịch, Giám đốc điều hành CBIE, Trưởng đoàn; Bà Karen Dalkie, Phó Chủ tịch CBIE; Bà Tatiana Wojtan, Quản lý Phát triển và Quan hệ đối tác, CBIE, ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Hành chính Quốc gia và Trưởng các đơn vị tại Phân viện cùng tham dự.

Nội dung buổi làm việc gồm các vấn đề: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý ở địa phương trong bối cảnh hiện nay; phương hướng, giải pháp và nhu cầu hợp tác để nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy cho cán bộ, giảng viên, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số vấn đề khác.

Mở đầu phiên làm việc, ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế giới thiệu đoàn làm việc và thông báo về chương trình làm việc của Đoàn công tác Ban Hợp tác quốc tế và Cơ quan Giáo dục Quốc tế Canada – CBIE với Phân viện.

2x

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế Học viện Hành chính Quốc gia giới thiệu chương tình làm việc

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác Ban Hợp tác quốc tế và Cơ quan Giáo dục Quốc tế Canada – CBIE đến làm việc tại Phân viện, TS. Trương Cộng Hoà – Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Phân viện trân trọng cảm ơn Cơ quan Giáo dục Quốc tế Canada – CBIE đã quan tâm và tạo cơ hội cho Phân viện có cơ hội làm việc và hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. TS. Trương Cộng Hòa báo cáo với đoàn công tác về tình hình đào tạo, bồi dưỡng của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, nêu bật các nhiệm vụ chủ yếu của Phân viện: Đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, nhất là năng lực sử dụng ngoại ngữ cho đội ngũ này; nghiên cứu khoa học các vấn đề trọng yếu của lĩnh vực khoa học hành chính, nhà nước và pháp luật cũng như năng lực thực thi công vụ. TS. Trương Cộng Hòa nhấn mạnh việc Đoàn công tác Ban Hợp tác Quốc tế và Cơ quan Giáo dục Quốc tế Canada – CBIE lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu hợp tác trong xây dựng và phát triển chính quyền đô thị kiểu mẫu là sự khởi đầu đúng và khả năng lan tỏa mô hình xây dựng chính quyền thông minh là rất cao. Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ là kiểu mẫu cho các địa phương khác trong việc xây dựng chính quyền thông minh trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. TS. Trương Cộng Hòa nhấn mạnh, với tính chất là cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Phân viện luôn xác định được vai trò của mình. Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình, Phân viện luôn mong muốn hợp tác sâu sắc và toàn diện với Cơ quan Giáo dục Quốc tế Canada – CBIE về đào tạo, bồi dưỡng cũng như nghiên cứu khoa học. TS. Trương Cộng Hòa mong muốn Cơ quan Giáo dục Quốc tế Canada – CBIE chia sẻ thiết kế các khóa bồi dưỡng theo mô hình của chính quyền địa phương của Canada để triển khai cho các địa phương. Bên cạnh đó, mong muốn có sự chia sẻ về phương pháp bồi dưỡng, năng lực ngoại ngữ cho giảng viên của Học viện, Phân viện.

1x

TS.Trương Cộng Hòa – Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Phân viện phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Cơ quan Giáo dục Quốc tế Canada – CBIE vui mừng vì được làm việc với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc điều hành của CBIE đồng tình với TS. Trương Cộng Hòa về việc xây dựng chính quyền đô thị kiểu mẫu của Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc điều hành của CBIE gợi mở việc nghiên cứu và kết quả nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh cần phải được tài liệu hóa để các địa phương khác học tập và triển khai.

Giám đốc điều hành của CBIE nhấn mạnh cơ quan sẽ tích cực hỗ trợ, đồng hành với Học viện và Phân viện trong việc nghiên cứu và thực hiện các mô hình quản trị mới, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Giám đốc điều hành của CBIE hứa sẽ hỗ trợ các mô hình tập huấn cũng như về nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức lãnh đạo của các địa phương, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc điều hành của CBIE cam kết sẽ hỗ trợ NAPA trong việc xây dựng thư viện ngoại văn và hỗ trợ số hóa các tài liệu liên quan.

Giám đốc điều hành của CBIE đặc biệt quan tâm đến các chính sách dành cho nhóm yếu thế của Thành phố Hồ Chí Minh và xem việc giải quyết vấn đề này chính sách yếu tố nhân văn sâu sắc của chính quyền đô thị. TS. Mai Đình Lâm – Trưởng Khoa Quản lý kinh tế và xã hội đã báo cáo về kết quả đạt được, hạn chế cũng như nguyên nhân hạn chế của công tác thực hiện chính sách đối với các nhóm yếu thế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, TS. Mai Đình Lâm cũng đề xuất các giải pháp, nhất là các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chính sách đối với nhóm yếu thế.

 0x

Bà Larissa Bezo, Chủ tịch, Giám đốc điều hành CBIE phát biểu

Đại diện cơ quan CBIE trân  trọng cảm ơn Phân viện đã đón tiếp chu đáo và cam kết sẽ tiếp tục thảo luận và hợp tác sâu sắc, toàn diện các vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cũng như các mô hình tập huấn và xây dựng thư viện số.

 3x

4x

Đại diện Phân viện và Đại diện cơ quan CBIE tặng quà lưu niệm

 5x

Bà Larissa Bezo, Chủ tịch, Giám đốc điều hành CBIE viết sổ lưu niệm tại Phân viện

 6x

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Tin bài: Phòng Quản lý khoa học và Thư viện  

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. HCM

Comments are closed.