TẬP HUẤN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC

Ngày 15/3/2024, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Hội nghị chuyên đề báo cáo về kỹ năng nghiên cứu và viết bài đăng tạp chí khoa học do TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước làm Báo cáo viên.

1x

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Thị Phương – Phó Giám đốc Phân viện; TS. Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành; TS. Mai Đình Lâm, Trưởng khoa, Khoa Quản lý kinh tế – xã hội; ThS. Trần Anh Hùng, P.Trưởng khoa, phụ trách khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật; ThS. GVC. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học và Thư viện; Lãnh đạo các khoa, phòng và đông đảo giảng viên, nhà khoa học thuộc Phân việnHọc viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học và Thư viện cho biết việc nâng cao năng lực nghiên cứu nói chung, viết bài đăng trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước nói riêng hiện còn lắm “gian nan” đối với nhiều giảng viên của Phân viện. Những năm qua Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ, tạo điều kiện hỗ trợ cho giảng viên, các nhà khoa học trong nghiên cứu và công bố các bài viết khoa học và đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Tuy vậy trên hành trình nghiên cứu và công bố các bài viết trên các Tạp chí khoa học, đội ngũ nhà khoa học và giảng viên, nhất là các giảng viên trẻ còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, lãnh đạo Phân viện đã quan tâm, tổ chức Hội nghị với mục đích hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ, hy vọng Hội nghị sẽ góp phần tạo nên nền tảng, tiền đề để giảng viên, nhà khoa học của Phân viện tạo ra những sản phẩm nghiên cứu dưới hình thức là bài viết khoa học có chất lượng, công bố trên các Tạp chí khoa học.

 2x

ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán, Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học và Thư viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước đã trao đổi ba nội dung chính: Tổng quan về các Tạp chí khoa học của Việt Nam hiện hay; tình hình Tạp chí Quản lý nhà nước của Học viện Hành chính Quốc gia; kỹ năng viết bài báo khoa học.

Theo TS. Nguyễn Quang Vinh, hiện nay cả nước có trên 600 tạp chí khoa học. Hầu hết các bộ, ngành, cơ sở giáo dục đại học, Viện nghiên cứu… đều có tạp chí khoa học riêng. Tuy nhiên, các tạp chí khoa học Việt Nam trong danh mục tạp chí khoa học uy tín trên thế giới và trong khu vực còn hạn chế.  Việt Nam hiện nay chỉ có 13 tạp chí thuộc danh mục Scopus và ISI.

Giới thiệu về Tạp chí Quản lý nhà nước, TS. Nguyễn Quang Vinh cho biết “Tạp chí Quản lý nhà nước là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, là tạp chí khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực nghiên cứu về khoa học hành chính và quản lý nhà nước. Đến nay, Tạp chí QLNN đã có trên 30 năm xây dựng và phát triển. Tạp chí Quản lý nhà nước được công nhận điểm khoa học trên 3 ấn phẩm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023: Tạp chí in (ISSN: 2354 – 0761), Tạp chí tiếng Anh – State Management Review (ISSN: 2815 – 6021), Tạp chí điện tử – https://www.quanlynhanuoc.vn (ISSN: 2815 – 5831) ở 7 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, gồm: Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hoá – Nghệ thuật  –  Thể dục, thể thao (0,25 điểm); Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học (0,25 điểm); Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học (0,75 điểm); Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học (0,75 điểm); Hội đồng Giáo sư ngành Luật học (0,75 điểm); (Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế (0,75 điểm); Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học an ninh (0,5 điểm)”. TS. Nguyễn Quang Vinh khẳng định: “Hơn 30 năm xây dựng và phát triển (5/1993 – nay), Tạp chí luôn bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích với vị trí và vai trò của một cơ quan báo chí đặc thù – tạp chí khoa học chuyên ngành, là diễn đàn của các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học hành chính và quản lý nhà nước”.

Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị là chia sẻ của TS. Nguyễn Quang Vinh về kỹ năng viết bài báo khoa học để đăng trên các tạp chí có uy tín. TBT Tạp chí Quản lý nhà nước đã dành nhiều thời gian nói về cách chọn chủ đề bài viết; cách thu thập và xử lý thông tin trong quá trình viết bài; cách trình bày một bài báo khoa học. Theo TS, việc lựa chọn chủ đề bài viết phải đảm bảo được “tính mới”, tính phù hợp và thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh trong nước cũng như cục diện quốc tế. Bên cạnh đó, chủ đề bài viết không nên quá cao siêu dẫn đến không có tính khả thi trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Chủ đề bài viết phải bám sát và giải quyết được một vấn đề lý luận hay thực tiễn cụ thể; tránh chủ đề bài viết chung chung, sao chép và chỉ có tính liệt kê. Đối với các giảng viên đang học nghiên cứu sinh, TS. Nguyễn Quang Vinh gợi ý có thể lựa chọn các chủ đề bài báo tương ưng với các chương của luận án và mỗi chương như vậy có thể triển khai viết được nhiều bài báo… TS. Nguyễn Quang Vinh cho rằng lựa chọn chủ đề quan trọng nhưng việc tìm kiếm thông tin để viết bài là điều quan trọng hơn. Hiện nay, các bài viết đăng trên tạp chí khoa học có uy tín, bao gồm Tạp chí Quản lý nhà nước đều gửi phản biện kín và có kiểm tra mức độ trùng lặp. Do đó, khi viết bài, các thông tin thu thập được cần được xử lý tinh thế và thực hiện đúng tính chất liêm chính khoa học. TS. Nguyễn Quang Vinh cũng chia sẻ về kỹ thuật trình bày bài báo khoa học. Theo đó, bài báo khoa học cần đảm bảo kết cấu, yêu cầu nội dung lẫn hình thức, thể hiện sự chuyên nghiệp của người viết.

 3x

 TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước trình bày báo cáo tại Hội nghị

Sau phần trình bày báo cáo của TS. Nguyễn Quang Vinh, nhiều nhà khoa học, giảng viên tại Phân viện cũng đã có những trao đổi xung quanh vấn đề viết bài đăng trên tạp chí Khoa học. TS. Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Phân viện đã quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện cho giảng viên, viên chức Phân viện được nghe báo cáo về kỹ năng viết bài báo khoa học; cảm ơn TS. Nguyễn Quang Vinh đã có những chia sẻ thiết thực, có ý nghĩa, gợi ra nhiều vấn đề về chủ đề và kỹ năng viết bài đăng tạp chí khoa học. TS. Nguyễn Hoàng Anh mong muốn TS. Nguyễn Quang Vinh gợi ý các chủ đề để cho giảng viên, viên chức viết các bài báo phù hợp, có được đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước cũng như các tạp chí uy tín khác. Tiếp theo ý kiến của TS. Nguyễn Hoàng Anh, ThS. Bùi Thị Phương Lan – Giảng viên Khoa Ngoại ngữ – Tin học chia sẻ thêm các vấn đề xoay quanh việc viết bài đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước đối với các giảng viên ngoại ngữ, tin học.

Trảao đổi về các ý kiến trên, TS. Nguyễn Quang Vinh cho rằng, chủ đề hiện nay rất nhiều và gợi ý các giảng viên Phân viện có thể viết về việc hoàn thiện chế độ công vụ ở Thành phố Hồ Chí Minh thích ứng với tình hình mới; hay vấn đề tổ chức triển khai và thực hiện Đề án vị trí việc làm… Riêng đối với giảng viên ngoại ngữ thì có thể viết các bài liên quan đến âng cao năng lực tiếng Anh dành cho công chức nói chung và công chức lãnh đạo, quản lý nói riêng, cũng có thể dịch các bài báo nước ngoài… Giảng viên thuộc KhoaNgoại ngữ – Tin học thì có thể khai thác các mảng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.

 Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến trao đổi khác của giảng viên và nhà khoa học của Phân viện liên quan đến chủ đề, cấu trúc, cách liên hệ và cơ hội được đăng bài trên tạp chí khoa học nói chung và tạp chí Quản lý nhà nước nói riêng.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Phân viện, ThS. GVC. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Khoa học và Thư viện đã gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước; cảm ơn lãnh đạo các khoa, phòng; các giảng viên và nhà khoa học tích cực tham dự Hội nghị.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 5x

 4x

Quang cảnh Hội nghị

 Tin bài: Quỳnh Như, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Comments are closed.