Thông báo thay đổi hình thức thi và Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần

+ Thông báo thay đổi hình thức thi các học phần học kỳ II năm học 2023-2024 cho học viên lớp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học, khóa trúng tuyển năm 2021 và các lớp Đại học chính quy khóa trúng tuyển năm 2020: Xem tại đây.

+ Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024 các lớp Đại học hình thức đào tạo chính quy khóa trúng tuyển năm 2021: Xem tại đây.

Comments are closed.