Thông báo thay đổi thời gian thi và Lịch thi.

+ Xem tại đây: Thông báo thay đổi thời gian thi đối với học phần kỹ năng truyền thông Học kỳ II năm học 2023-2024 các lớp đại học hình thức đào tạo chính quy khóa trúng tuyển năm 2021

+ Xem tại đây: Lịch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 1 (bổ sung) danh cho sinh viên khóa 2018, 2019, 2020

Comments are closed.