Thông báo về Danh sách và Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần cho sinh viên đại học chính quy, cao học và chuyển đổi kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ các ngành tại Phân viện.

A/ 1. Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần cho sinh viên đại học chính quy khóa 2018, 2019 để đảm bảo tiến độ xét công nhận tốt nghiệp 2. Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023-2024 các lớp đại học hình thức đào tạo chính quy 3. Thông báo điều chỉnh hình thức thi và thay đổi địa điểm thi một số học phần thi học kỳ I năm học 2023-2024 các lớp Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2021 và năm 2022.

1. Xem tại đây; 2. Xem tại đây; 3. Xem tại đây.

B/ 1. Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần chương trình học bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công; ngành Luật Hiến pháp & Luật Hành chính đợt 2 năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh 2. Thông báo về việc điều chỉnh ngày thi học phần học lại lớp cao học 2102LHOB tại Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh.

1. Xem tại đây; 2. Xem tại đây.

C. Danh sách dự thi ngày 27/11/2023 của sinh viên các khóa 2018 và 2019

Xem tại đây.

Comments are closed.