Tọa đàm khoa học “Giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư vào giao thông đường bộ thông qua hình thức đối tác công tư (PPP) tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Thực hiện Quyết định 222/QĐ-HCQG, ngày 06/02/2020 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ có kinh phí hỗ trợ từ nguồn thu sự nghiệp của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2020, ngày 03/10/2020, Bộ môn Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư vào giao thông đường bộ thông qua hình thức đối tác công tư (PPP) tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tham dự Tọa đàm có lãnh đạo các Bộ môn, Phòng của Phân viện; các giảng viên, nhà khoa học và sinh viên quan tâm. Thay mặt Ban tổ chức, TS. Mai Đình Lâm, Trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công nhiệt liệt chào mừng các nhà khoa học, các nhà quản lý, giảng viên và sinh viên đến tham dự, có ý kiến trao đổi, thảo luận.

IMG_3597

TS.GVC. Mai Đình Lâm, Trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Trong bài phát biểu có tính chất đề dẫn, TS. Mai Đình Lâm tập trung vào thách thức lớn đối với Thành phố Hồ Chí Minh khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đó là đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. Với bối cảnh thực thi Luật Ngân sách 2015, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 mới ra đời, đồng thời với tỷ lệ điều tiết ngân sách giảm được Quốc hội thông qua, thì việc huy động nguồn vốn ngoài ngân sách bằng hình thức đối tác công tư để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ là một nhu cầu tất yếu. Để làm rõ hơn vấn đề này, phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học Bộ môn Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công tổ chức Tọa đàm.

Có 11 bài tham luận được gửi từ các giảng viên của Bộ môn, của Phòng thuộc Phân viện và các đơn vị đào tạo khác như Học viện Cán bộ Thành  phố Hồ Chí Minh. Tọa đàm tập trung thảo luận về các giải pháp nhằm huy động nguồn vốn thông qua mô hình đối tác công tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh; quản lý hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn vốn này;…

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

IMG_3619

TS.GVCC. Đào Đăng Kiên, Nguyên Trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước về Kinh tế tham luận tại Tọa đàm

 IMG_3637_03

ThS.GVC. Nguyễn Chi Mai, Phó Trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công tham luận tại Tọa đàm

 IMG_3647_04

Sinh viên Ka Lũy phát biểu ý kiến

 IMG_3651_05

Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thắm phát biểu ý kiến

 IMG_3658_06

Sinh viên Nguyễn Thị Hoài Thương phát biểu ý kiến

 IMG_3599_07

Tọa đàm thu hút sự tham dự của giảng viên và các sinh viên

Kết thúc Tọa đàm, TS. Mai Đình Lâm đã cảm ơn và ghi nhận các ý kiến phát biểu của của các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Phân viện, của sinh viên. Buổi tọa đàm thực sự có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn đối với việc thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư vào giao thông đường bộ thông qua hình thức đối tác công tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 Tọa đàm kết thúc tốt đẹp trong buổi sáng cùng ngày.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.