153132_THONG-BAO

Thông báo về chương trình Học bổng Thạc sỹ ngành Hành chính và Quản lý Công (Master of Public Policy and Management – MPPM) tại Đại học Brunei Darussalam (UBD) cho công dân Việt Nam năm 2019...

Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về Chương trình Học bổng Bậc Thạc sỹ ngành Hành chính công dưới đây:  Đại sứ quán Brunei tại Hà Nội thông báo về chương trình H...
1424518_10153509032505790_151855982_n

Học bổng Chính phủ Ô-xtrây-lia

Học bổng Chính phủ Ô-xtrây-lia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Ô-xtrây-lia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát ...