Lãnh đạo, Cán bộ và giảng viên Học viện chụp ảnh lưu niệm với giáo sư 
Đại học Tampere

Tọa đàm khoa học quốc tế “Quản lý tri thức thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội” và “ Quản lý chất lượng đào tạo: kinh nghiệm của Phần Lan và các giá trị tham khảo cho Việt Nam”

Trong khuôn khổ chương trình Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học hành chính giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Phần Lan, ngày 7/3/2018, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp v...