anh(2)

HỘI THẢO QUỐC TẾ “NGHIÊN CỨU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG: KINH NGHIỆM NHẬT BẢN VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM” GIỮA TỔ CHỨC JICA CỦA NHẬT BẢN VÀ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Sáng ngày 28/3/2014, tại khách sạn Bảo Sơn, Đống Đa, Hà Nội tổ chức JICA của Nhật Bản và Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA) đã khai mạc Hội thảo quốc tế ” Nghiên cứu về Hoạch định chính sách c...