Giới thiệu về IIAS và Hội thảo trực tuyến IIAS 2020

Viện Khoa học hành chính quốc tế (IIAS) là một tổ chức khoa học quốc tế, được thành lập 1930 tại Bỉ, bao gồm thành viên cấp nhà nước, trung tâm nghiên cứu khoa học, học giả quốc tế cùng hợp tác để thiết kế các giải pháp hành chính giải quyết thách thức chính sách.

Viện IIAS bao gồm các viện quốc tế và khu vực như IASIA, EGPA, AGPA, và LAGPA. Học viện Hành chính Quốc gia là thành viên cấp nhà nước của tổ chức IASIA trực thuộc IIAS. Trong những năm qua, Học viện đã cử một số đoàn tham gia các hội nghị thường niên do IASIA và IIAS tổ chức.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến toàn thế giới, IIAS tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề “Quản trị nhà nước để hành động vì khí hậu sau COVID-19” từ 23/6-26/6/2020.

Đăng kí tham gia miễn phí tại đường link: https://www.conftool.org/iias-conference2020/sessions.php

Comments are closed.