1424518_10153509032505790_151855982_n

Học bổng Chính phủ Ô-xtrây-lia

Học bổng Chính phủ Ô-xtrây-lia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Ô-xtrây-lia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát ...
9

Lớp bồi dưỡng “Thiết kế chính sách và quản trị trong bối cảnh toàn cầu hóa và cải cách hành chính” do Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Viện Quản trị và Phân tích Chính sách thuộc ĐHTH Can-be-ra, Ô-xtrây-lia tổ chức...

Ngày 02/3/2017 tại Phân viện khu vực Tây Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Viện Quản trị và Phân tích Chính sách thuộc ĐHTH Can-be-ra, Ô-xtrây-lia tổ chức lớp bồi dưỡng “Thiết kế chín...
7

Tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế 2017 “Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công tại khu vực miền Trung”

Sáng ngày 28/02/2017, tại Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Đại học Tổng hợp Canberra, Ô-xtrây-lia đã tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đ...