153132_THONG-BAO

Giới thiệu về IIAS và Hội thảo trực tuyến IIAS 2020

Viện Khoa học hành chính quốc tế (IIAS) là một tổ chức khoa học quốc tế, được thành lập 1930 tại Bỉ, bao gồm thành viên cấp nhà nước, trung tâm nghiên cứu khoa học, học giả quốc tế cùng hợp tác để th...
6 new

Ấm áp Bun-pi-may Lào ở Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng 12/4/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia  đã tổ chức chúc mừng học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may năm 2562 (theo Phật lịch). Thừa lệnh của B...