Giấy mời tham dự Lễ bế giảng Khóa bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo CHDCND Lào 22/12/2016

GM1544-BegiangLao-HV

Giấy mời tham dự Lễ bế giảng Khóa bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo CHDCND Lào 22/12/2016

Giấy mời tham dự Lễ bế giảng Khóa bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo CHDCND Lào 22/12/2016

Comments are closed.