Hội nghị Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới – EROPA 2023 dự kiến tổ chức tại Thủ đô Hà Nội

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả tại Thủ đô Kathmandu, Nepal, cuối chiều ngày 15/9/2022, Hội nghị thường niên Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới – EROPA 2022 đã thành công và bế mạc.
TS. Alex B. Brillantes, Jr., Tổng Thư ký EROPA trao đổi với TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia, đơn vị trực tiếp triển khai công tác tổ chức Hội nghị EROPA năm 2023 tại Hà Nội.

Tham dự Lễ bế mạc, có ông Arjun Prasad Pokharel, Thứ trưởng Bộ các vấn đề Liên bang và Hành chính công Nepal; TS. Alex B.Brillantes, Jr, Tổng Thư ký EROPA; TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Chủ tịch điều hành EROPA nhiệm kỳ 2022 – 2023; các báo cáo viên, thành viên cấp quốc gia của EROPA: Nepal (trực tiếp), Hàn Quốc, Nhật Bản, Philipines, Trung Quốc, Thái Lan, Iran, Ấn Độ và Việt Nam tham gia trực tuyến tại điểm cầu các nước.

Ban Tổ chức Hội nghị EROPA 2022 nhận được gần 130 bài tham luận, đăng tải trong tài liệu Hội nghị, trong đó gần 40 báo cáo được trình bày và thảo luận các phiên họp của Hội nghị. Trong 2 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, các học giả đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, gắn với chủ đề của Hội nghị. Các đại biểu được tiếp cận, chia sẻ từ các nhà quản lý thực tiễn ở các cấp độ khác nhau. Những chia sẻ này đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các học giả có thêm những kinh nghiệm và tư liệu thực tiễn sinh động về hành chính công và quản trị công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đòi hỏi sự đổi mới, cải cách trong quản lý sự thay đổi toàn cầu.

Trong phiên họp toàn thể, Hội nghị đã trao đổi những vấn đề chung về hội nhập khu vực và toàn cầu; vấn đề minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của khu vực tư vào quản trị nhà nước; chuyển đổi số và quản trị; tương lai của nền công vụ trong bối cảnh đại dịch Covid-19; cải cách quản trị và hành chính công; lãnh đạo và quản trị địa phương; quản trị và cạnh tranh… Đây là những cơ sở, nền tảng để dẫn dắt, định hướng việc thảo luận chuyên sâu ở 7 tiểu chủ đề của Hội nghị.

Trong các phiên họp theo từng tiểu chủ đề, các vấn đề của Hội nghị đã được xem xét, đánh giá trên nhiều cấp độ khác nhau từ vi mô đến vĩ mô, từ cấp địa phương đến cấp quốc gia và khu vực; trong các lĩnh vực liên quan đến quản trị và hành chính công trong tương lai với sự thay đổi đến từ chính các thành viên của Tổ chức. Sự đánh giá đa phương diện, trên nhiều cấp độ đã cho phép nhìn nhận vấn đề quản trị công và hành chính công một cách đầy đủ và hệ thống hơn trong mối tương quan với bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Chủ tịch điều hành EROPA nhiệm kỳ 2022 – 2023 cùng cán bộ, giảng viên Học viện tham dự Lễ bế mạc.

Tại Lễ bế mạc, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Chủ tịch điều hành EROPA đã nhiệt liệt chúc mừng sự thành công của Hội nghị; chúc mừng nước chủ nhà Nepal đã tổ chức rất chu đáo, khoa học, hợp lý, góp phần quan trọng cho sự thành công của Hội nghị.

Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị EROPA 2023, TS. Nguyễn Đăng Quế cho biết chủ đề Hội nghị EROPA 2023 sẽ là: “Vai trò của quản trị công trong phục hồi và phát triển kinh tếxã hội”, với 3 tiểu chủ đề chính: (1) Thực tiễn phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội: những vấn đề đặt ra và yêu cầu đổi mới quản trị công; (2) Đổi mới quản trị công nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế –xã hội; (3) Xây dựng năng lực quản trị công nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến phiên bế mạc Hội nghị.

Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị EROPA 2023 tại Hà Nội – Việt Nam trong tháng 10/2023.

(Nguồn: Quanlynhanuoc.vn)

Comments are closed.