Hội thảo: “Quản lý tổng hợp bờ biển định hướng mục tiêu phát triển bền vững”

Sáng 29/11/2016, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức Hội thảo “Quản lý tổng hợp bờ biển định hướng mục tiêu phát triển bền vững”. Tham dự Hội thảo, có ông Marvin Müller – giảng viên đặc trách, DAAD tại Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường biển; PGS.TS. Doãn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế; ông Hồ Huy Thành – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, PGS.TS. Đào Châu Thu – Học viện Nông nghiệp. Về phía Học viện có Lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Lãnh đạo,  giảng viên Khoa QLNN về Đô thị và Nông thôn và một số cán bộ, giảng viên là lưu học sinh đã từng học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Phát biểu tại Hội thảo, ThS Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế đề cập tầm quan trọng của quản lý tổng hợp bờ biển định hướng phát triển bền vững đối với Việt Nam- quốc gia biển với bờ biển trải dài, tài nguyên phong phú, là nơi tập trung dân số và nhiều cơ sở kinh tế trọng yếu. Đại diện Ban Hợp tác Quốc tế nhấn mạnh, quản lý tổng hợp bờ biển là một quá trình dài từ nhận thức tới hành động trong đó tăng cường vai trò quản lý nhà nước, đề xuất các giải pháp cụ thể để quản lý tổng hợp bờ biển, hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển, giải quyết an sinh xã hội gắn với bảo vệ môi trường được đặt ra như một yêu cầu cấp bách. Vì lý do đó, sự hỗ trợ của DAAD đối với Khoa QLNN về Đô thị và Nông thôn, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo “Quản lý tổng hợp bờ biển định hướng mục tiêu phát triển bền vững“ là một sự hỗ trợ thiết thực và giàu ý nghĩa.

Đại diện cho DAAD phát biểu, ông Marvin Müller đánh giá cao hoạt động hợp tác và trao đổi học thuật từ năm 2010 giữa DAAD và  Học viện Hành chính Quốc gia, thông qua Khoa QLNN về Đô thị và Nông thôn. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều Hội thảo  khoa học như “Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Lý luận và thực tiễn” năm 2014, Hội thảo “Quản lý nhà nước về định cư và biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp” năm 2015. Ông Müller tin tưởng rằng Hội thảo là sự tiếp nối vững chắc quá trình hợp tác hiệu quả giữa hai bên, góp phần xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo chất lượng cao, thúc đẩy quá trình đổi mới và phát triển của mỗi nước. Ông Müller cũng dành thời gian giới thiệu về DAAD cũng như các chương trình trao đổi hàn lâm giữa các trường đại học ở Đức này với các trường đại học quốc tế do DAAD hỗ trợ.

2

Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, sau khi đã nghe các tham luận như “Quản lý tổng hợp bờ biển trong bối cảnh toàn cầu hóa” của  PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi; “Phân vùng sử dụng tổng hợp – Giải pháp phát triển bền vững tài nguyên vùng bờ tại Hà Tĩnh” của ông Hồ Huy Thành, v.v, các đại biểu đã trao đổi và thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tổng hợp vùng biển ở Việt Nam hiện nay.

GS.TS. Nguyễn Chu Hồi trình bày tham luận tại Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Chu Hồi trình bày tham luận tại Hội thảo

4

Ông Hồ Huy Thành trình bày tham luận tại Hội thảo

5

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải trao đổi ý kiến tại Hội thảo

 Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS. Nguyễn Việt Hùng,  Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Định cư và Môi trường, Khoa QLNN về Đô thị và Nông thôn nhấn mạnh, hội thảo là cơ hội để các cán bộ, giảng viên Học viện trao đổi, chia sẻ với các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, qua đó nâng cao năng lực giảng dạy và tư vấn về quản lý nhà nước đối với biển và hải đảo. Những ý kiến trao đổi, chia sẻ tại hội thảo là tư liệu quý để Học viện xây dựng chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng  về quản lý rủi ro môi trường cũng như triển khai các đề tài quản lý biển và sinh kế. Hội thảo cũng góp phần thúc đẩy hợp tác, trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm quản lý giữa Học viện với các viện, trường đại học của CHLB Đức, trên cơ sở đó đề xuất các dự án hợp tác với các quốc gia châu Âu có biển.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

 

Comments are closed.