HỘI THẢO QUỐC TẾ “NGHIÊN CỨU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG: KINH NGHIỆM NHẬT BẢN VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM” GIỮA TỔ CHỨC JICA CỦA NHẬT BẢN VÀ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Sáng ngày 28/3/2014, tại khách sạn Bảo Sơn, Đống Đa, Hà Nội tổ chức JICA của Nhật Bản và Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA) đã khai mạc Hội thảo quốc tế ” Nghiên cứu về Hoạch định chính sách công: Kinh nghiệm Nhật Bản và thực tiễn Việt Nam”.

Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia-Thứ trưởng Bộ Nội vụ GS.TS Nguyễn Đăng Thành và ngài Mori Mutsuya, Trưởng đại diện cơ quan hợp tác Quốc tế (JICA) Nhật Bản tại Việt Nam đã đồng chủ trì khai mạc Hội thảo. 

Hội thảo quy tụ được nhiều nhà khoa Học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đến  từ các Học viện, Viện Nghiên cứu, các trường Đại học các cơ quan quản lý của Việt Nam và Nhật Bản. Hội thảo  sẽ được nghe và thảo luận 8 tham luận và các bản tổng kết.

Hội thảo là một hoạt động quan trọng và có ý nghĩa lớn trước hết trong việc đổi mới chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công tại Học viện hành chính quốc gia nói riêng và đào tạo nguồn nhân lực quản lý công ở Việt Nam nói chung.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

anh(2)

Comments are closed.