Liên hệ Ban Hợp tác Quốc tế

Ban Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ: Phòng 211 – Tầng 2, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia – Số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04 3 835 92 91

Email: ban_hoptacquocte@napa.vn 

 

Comments are closed.