Nghiên cứu sinh Lào Khăm-mone Chăn-thạ-chít bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện

Thực hiện Quyết định số 4225/QĐ-HCQG ngày 31/10/2016 của Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách, điều hành Học viện, ngày 03/12/2016, Học viện đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh nước CHDCND Lào Khăm-mone Chăn-Thạ-Chít tại Học viện. Hội đồng do PGS.TS. Lê Thị Hương, nguyên Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia làm Chủ tịch. Đề tài luận án của nghiên cứu sinh là “Cải cách bộ máy hành chính nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có ông Dao-bua-la-pha Ba-vong-phet, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ông Am-phay Ac-kha-lat, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Lào, đại diện Khoa Sau đại học, Ban Hợp tác Quốc tế và đông đảo đồng nghiệp, bạn bè của nghiên cứu sinh và đại diện lưu học sinh Lào tại Học viện.

Buổi bảo vệ đã thành công tốt đẹp. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả luận án của nghiên cứu sinh và khẳng định đây là đề tài có ý nghĩa đối với quá trình cải cách hành chính hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, có thể làm nguồn tài liệu tham khảo tốt.

Sau khi hội ý, Hội đồng gồm 06 thành viên có mặt đã nhất trí công nhận học vị tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lào Khăm-mone Chăn-Thạ-Chít. Đây là nghiên cứu sinh đầu tiên của khóa 11 và là nghiên cứu sinh Lào thứ tư bảo vệ thành công luận án và nhận học vị tiến sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Kết thúc buổi bảo vệ, nghiên cứu sinh Khăm-mone Chăn-Thạ-Chít đã xúc động bày tỏ lời cảm ơn Hội đồng đánh giá, các thầy cô hướng dẫn đã giúp nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án. Nghiên cứu sinh cũng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc và các thầy cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia, các cơ quan liên quan của Việt Nam và Lào đã tạo điều kiện cử và tiếp nhận lưu học sinh sang đào tạo tiến sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia. Nghiên cứu sinh cũng hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề án theo ý kiến của Hội đồng đánh giá và góp phần cống hiến vào công cuộc cải cách hành chính tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

1

Nghiên cứu sinh Lào Khăm-mone Chăn-Thạ-Chít trình bày tại buổi bảo vệ

3

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu đọc lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh nước CHDCND Lào Khăm-mone Chăn-Thạ-Chít

2

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án Tiến sỹ

5

Nghiên cứu sinh nước CHDCND Lào Khăm-mone Chăn-Thạ-Chí chụp hình lưu niệm cùng PGS.TS. Lê Thị Hương, nguyên Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật

4

Nghiên cứu sinh nước CHDCND Lào Khăm-mone Chăn-Thạ-Chít chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong Hội đồng

 Tin bài, ảnh: Vũ Thị Thu Phương

Comments are closed.