Thông báo viết bài tham luận Hội nghị thường niên của Tổ chức Hành chính miền Đông Thế giới EROPA 2024 tại In-đô-nê-xia

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, viên chức, giảng viên Học viện tham dự và trình bày tại Hội nghị.

Thong bao viet bai EROPA 2024 gui vien chuc HVHCQG_page-0001

Thong bao viet bai EROPA 2024 gui vien chuc HVHCQG_page-0002

Thong bao viet bai EROPA 2024 gui vien chuc HVHCQG_page-0003

Thong bao viet bai EROPA 2024 gui vien chuc HVHCQG_page-0004

 

 

Comments are closed.