LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  5/8/2020 14h00 Trần Thị Huyền Trang NCS K14 Phòng 204  x 30/7/2020 17h00 Cao Thanh Hùng NCS K16 VP Kho...