LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 03/7/2020 9h00 Nguyễn Thị Lan Anh NCS K14 Phòng họp D x 30/6/2020 14h00 Nguyễn Mạnh Hùng NCS K15 Phòng ...