LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  06/11/2020  8h30  ManiVong Bongsouvanh  NCS K14  Phòng họp D  x  07/11/2020  17h00  Phạm Văn Nam  NCS ...
ư

Mẫu văn bản

1. Giấy giới thiệu  M_u Gi_y gi_i thi_u 2. Mẫu giấy xác nhận sau bảo vệ Giay-xac-nhan 3. Bản giải trình bổ sung sửa chữa luận văn Mau BB giai trinh bo sung, sua chua LV 4. Báo cáo tiến độ thực hiện l...