THÔNG BÁO THI B1

https://drive.google.com/drive/folders/1_1NX3m_RazXjY_g-tku3jpB06Cwn8mUd?usp=sharing

THÔNG BÁO THI B1 ĐỢT 2 NĂM 2018

- THÔNG BÁO: https://drive.google.com/drive/folders/1CIjnrP1o4gr8nXMNTM1ZPRhhemt6xIJB?usp=sharing (COPY ĐƯỜNG DẪN VÀ MỞ TRONG CỬA SỔ MỚI) – MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ: DON DANG KY thi B1...