DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH VÀ ĐỀ TÀI LUẬN ÁN KHÓA 12

STT Họ và tên Ngày sinh Đề tài 1 NGUYỄN HỒNG ANH 01/10/1984 Quản lý nhà nước đối với công dân nước ngoài vào làm việc tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam 2 PHẠM THỊ NGỌC ANH 29/9/1986 Quản ...