TRANG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2015

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2015   Tải Thông báo Tuyển sinh tiến sĩ năm 2015 : Theo chỉ tiêu thông thường Theo chỉ tiêu Đề án 911 Danh mục các chuyên ngành thạc s...

MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO NHÀ KHOA HỌC

Mau nhan xet tom tat của đơn vị khoa học Mau nhan xet tom tat của nhà khoa học Mâu NX luận an cap HV Mẫu NX luan an cua NHD Nhan xet cap CS Nhận xét phản biện độc lập