THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

- Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020:

+ Thạc sĩ:

https://drive.google.com/drive/folders/11p69R0O7bRRfmK-KFHHMmCbeFXRWpM9e?usp=sharing

+ Tiến sĩ:

https://drive.google.com/drive/folders/1aejFMC5idH2zVTiD_h1neMIyjtxQtQQL?usp=sharing

– Danh mục ngành đúng, phù hợp và ngành gần đào tạo trình độ thạc sĩ:

https://drive.google.com/drive/folders/1akewYUA5H5n6hAiFGbKcXNn0uMHdr9Yy?usp=sharing

 

Comments are closed.