Thông báo về việc bảo vệ 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Khánh Toàn

Nghiên cứu sinh Bảo vệ Thời gian bảo vệ Địa điểm
Nguyễn Khánh Toàn 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ 15h30 ngày 18/12/2015 Phòng 204 nhà A, Học viện Hành chính Quốc Gia

Comments are closed.