Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đoàn Nhân Đạo

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

———————————————————————————————————————————–

Nghiên cứu sinh: Đào Nhân Đạo

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Thời gian: 14 giờ, Thứ 4, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp B, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

 

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.