Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Bùi Thị Ngọc Mai

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

Trân trọng thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh: Bùi Thị Ngọc Mai;

Đề tài: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước;

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01;

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển;

2. PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 10 tháng 11 năm 2015;

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia,

                 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.