Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ Chính sách công và Quản lý Tài chính công liên kết với Đại học Tổng hợp Tampere, Phần Lan đợt 2 năm 2014

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TUYỂN SINH

THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG LIÊN KẾT PHẦN LAN

1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Chính sách công và Quản lý Tài chính công do Đại học tổng hợp Tampere cấp bằng, được thiết kế phù hợp theo tiêu chuẩn giáo dục của Phần Lan và tiêu chuẩn tín chỉ ETCS của Liên minh Châu Âu.

Chương trình được công nhận theo Quyết định số 50/QĐ-BGDĐT ngày 5/1/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình giảng dạy đã và đang được thực hiện thành công ở 2 khóa học trước.

Học phần chính thức được chia thành 3 mô-đul với 12 môn học.

2. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Các môn học được thực hiện tại Việt Nam, trong đó các giáo sư UTA giảng dạy 8 môn và các giáo sư Việt Nam giảng dạy 4 môn thuộc học phần chính thức.

3. CHẾ ĐỘ HỌC TẬP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

Quá trình học tập được thực hiện trong 18 tháng, với thời gian thuận tiện.

Thời gian thực hiện chương trình: từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2015

Địa điểm học: Học viện Hành chính Quốc gia

4. TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG

Bằng Thạc sĩ Quản lý công chuyên ngành Chính sách công và quản lý tài chính công (Master in Public Policy and Financial Management)

5. KINH PHÍ:

Kinh phí học tập cho các học phần là 250.000.000 đồng, được nộp thành 3 đợt.

6. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

- Các ứng cử viên của chương trình phải có bằng đại học các chuyên ngành với 4 năm học đại học trở lên

7. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

- Thời gian xét tuyển học viên dự kiến tháng 8/2014.

- Thời hạn nhận hồ sơ bắt từ tháng 7/2014

Hồ sơ xin nộp hoặc gửi tới: Phòng Liên kết Đào tạo, Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính. Địa chỉ: 77 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Khoa Sau Đại học, Học viện Hành chính.

Điện thoại: 04.38345883 hoặc 0934.729.888

Xem thông báo chính thức tại đây.

Comments are closed.